Human Resources
19 juli 2021

Coronacrisis: bijzondere maatregelen voor studenten

Werk je tijdens de zomervakantie als student?  Dan hebben we goed nieuws voor jou!  Alle uren die je in het derde kwartaal 2021 werkt tellen niet mee voor de telling van je contingent (= 475u studentenarbeid op jaarbasis aan verminderde sociale bijdragen).

De uren van het eerste en tweede kwartaal 2021 tellen wel gewoon mee.  Behalve voor studenten die werken in de gezondheidszorg en het onderwijs.  Voor hen werden de uren van het eerste en tweede kwartaal ook al niet meegeteld.

Wat met de kinderbijslag?

Verdien je flink wat bij als student, dan is het mogelijk dat je volgens de normale regels (een deel van) de kinderbijslag verliest. Om dat te voorkomen werd ook hier een uitzonderingsregeling uitgewerkt voor het kalenderjaar 2020 en 2021.
De gepresteerde uren tijdens het tweede kwartaal 2020 en van het derde kwartaal 2021 worden niet in rekening gebracht voor je totaal van

  • 475 uren per jaar (in Vlaanderen en Wallonië),
  • 240 uren per kwartaal (in Brussel), of
  • 175 uren per kwartaal (in de Duitstalige Gemeenschap).

Ook de uren die je hebt gewerkt in de zorg en het onderwijs in het vierde kwartaal  2020 en het eerste kwartaal  2021, tellen niet mee voor de berekening van je totaal.

Impact op de belastingen van je ouders?

Als je veel werkt tijdens de coronacrisis, verdien je ook meer en bestaat de kans volgens de normale regels dat je niet meer fiscaal ‘ten laste’ bent van je ouders.

In normale omstandigheden zouden je ouders inderdaad meer belastingen moeten betalen.

Maar ook hier werd een bijzondere maatregel uitgewerkt.

Je inkomsten als student gedurende

  • het tweede kwartaal 2020 en het derde kwartaal 2021 (voor alle studenten)
  • het vierde kwartaal 2020, het eerste en tweede kwartaal 2021 (voor wie werkt in de zorg en het onderwijs)

worden niet meegerekend om te bepalen of je fiscaal al dan niet ten laste van je ouders bent.

Conclusie

Voor alle studenten geldt dat de gewerkte uren tijdens het 3de kwartaal 2021, zijnde de maanden juli, augustus en september, geneutraliseerd zullen worden voor zowel de telling van je maximum aantal uren als student, de kinderbijslag en de belastingen van je ouders.

Heb je hier nog vragen over?  Aarzel niet om onze payroll-afdeling hierover te contacteren via payroll@konsilanto.be.