Accountancy, tax & legal
19 juli 2021

Arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval, de verschillen tussen het zelfstandige- en werknemersstatuut

Anders dan als werknemer, dien je je als zelfstandige aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en moet je elk kwartaal sociale bijdragen betalen. Werknemers betalen ook een bijdrage voor de sociale zekerheid maar dit wordt automatisch afgehouden van het brutoloon.

In ruil voor deze sociale bijdragen kan je als zelfstandige o.a. aanspraak maken op een uitkering bij ziekte of ongevallen.

Bij zelfstandigen worden de sociale rechten pas toegekend indien je in orde bent met de betaling van je sociale bijdragen. Let wel op, indien je zelfstandige bent met gelijkstelling met bijberoep dan bouw je geen eigen sociale rechten op, tenzij je minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd bent en betaald hebt.

Op welke uitkeringen heb je recht als zelfstandige?

De ziekteverzekering die je geniet als zelfstandige is tweeledig en bestaat uit een gezondheidsverzekering enerzijds en een uitkeringsverzekering bij arbeidsongeschiktheid anderzijds.

Gezondheidsverzekering

Werknemers en zelfstandigen hebben dezelfde rechten voor de terugbetaling van gezondheidszorg. Via het ziekenfonds ben je verzekerd voor o.a. dokters-, apothekers- en kinesitherapiekosten maar ook voor grotere risico’s zoals een ziekenhuisopname.

Uitkeringsverzekering bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer je omwille van ziekte of een ongeval uitvalt, heb je als zelfstandige recht op een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering. Indien je minstens acht dagen ziek bent en je tijdig een aangifte van arbeidsongeschiktheid doet dan kan je als zelfstandige vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid genieten van een forfaitaire uitkering zoals hieronder in de tabel weergegeven. Ben je minder dan acht dagen arbeidsongeschikt dan kan je geen uitkering aanvragen als zelfstandige. Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid wordt jouw uitkering een invaliditeitsuitkering. Indien je je activiteiten volledig stopzet, krijg je in bepaalde gevallen een verhoogde vergoeding.

Uitkering per dag (in een 6-dagenstelsel) bij arbeidsongeschiktheid (bedragen vanaf 01/07/2021)

Arbeidsongeschiktheid zelfstandige ziekte uitkering

Als werknemer krijg je van je werkgever vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid een gewaarborgd inkomen. Vanaf de 31ste dag krijg je een uitkering van het ziekenfonds waarbij het bedrag beperkt wordt tot een percentage van een geplafonneerd loon (doorgaans 60% bij ziekte en 90% bij arbeidsongeschiktheid).

Een ongevallenverzekering heb je in tegenstelling tot het werknemersstatuut niet automatisch als zelfstandige. Dergelijk risico kan je wel verzekeren via een verzekering gewaarborgd inkomen waarvan de kosten volledig aftrekbaar zijn.

Heb je nog vragen?  Aarzel niet om je cliëntenadviseur hierover te contacteren!