Conflictbemiddeling

Conflicten zijn inherent verbonden aan de samenwerking van mensen en organisaties. Waar mensen en organisaties elkaar ontmoeten, vind je inspiratie, dynamiek en verrijking terug, maar is er ook ruimte voor spanningen, wrijvingen en conflicten. Samenwerking draait immers rond interrelationele verhoudingen tussen mensen en organisaties.

En hierbij zijn niet alleen de formele afspraken en handelingen bedoeld tussen mens en/of organisatie, ook de informele afspraken, de onuitgesproken verwachtingen, de niet gestelde handelingen, …, geven dikwijls aanleiding tot een verstoorde relatie.

Conflicten zijn, positief bekeken, een katalysator naar verdere groei en ontwikkeling. En elke ontwikkelingsstap brengt nieuwe potentiële conflicten met zich mee. Zoals de levenscirkel is ook dit altijd in een continue verandering en evolutie, en dient hier gepast mee omgegaan te worden.

Conflictmanagement is het op een effectieve wijze begeleiden (en adviseren) van mens en organisatie rond het ontwikkelen van conflict(beleids)strategieën, het implementeren van een conflictuitwerkende omgeving, het interveniëren bij (sluimerende of nakende) conflicten, en dit op een manier die mens en organisatie versterkt in haar omgang met elkaar.

Het is voor eenieder een uitdaging om hiermee op een passende manier om te gaan, op een wijze die de betrokkenen (mens en/of organisatie) een stap verder kan brengen in hun bestaan en ontwikkeling.

 

Ons aandeel

Als erkend bemiddelaar en procesbegeleider wordt door het aannemen van een meerzijdigpartijdige houding niet in de valkuil gestapt absoluut te willen helpen, wordt niet gestuurd in de ene of andere richting, en kan het overzicht en de verschillende percepties bewaard blijven. Hierdoor voelen alle stakeholders zich betrokken, en kunnen zij ertoe gebracht worden samen naar een win-win-oplossing te zoeken, eerder dan een compromis noodgedwongen te aanvaarden.

Ons aandeel hierin is terug contact te leggen tussen de belanghebbenden zodat het proces (de samenwerking, de onderhandeling, de reorganisatie, het veranderingsproces, de zorgvuldige afwikkeling van een conflict, ...) terug op gang komt. De oplossing wordt gecreëerd door de belanghebbenden, wij zorgen voor de procesfacilitering van het gesprek en het terug samen-komen.

"Waar het verstand ophoudt, begint de woede. Daarom is woede een teken van zwakte." [Dalaï Lama]

 

Aanpak

Zoals gezegd wordt ontwikkelingsgericht bemiddeld tussen de belanghebbenden in de kwestie. Een nakend conflict is immers in vele gevallen tevens een groeikans voor de betrokkenen. Bovendien zal een uitweg die samen gecreëerd is door de aanwezigen, door hen ook meer aanvaard worden in vergelijking met een oplossing (een beslechting) door een derde aan hen opgelegd.

Er wordt hierbij uitgegaan van een waarderende aanpak, waarbij gekeken wordt naar wat wel aanwezig is, wat wel goed gegaan is. Met een duidelijke appreciatie voor ieders insteek, eigenheid en vertrekpunt, en ook voor de verschillen en tegenstellingen. Om zo het gezamenlijke doel te creëren. Door een gezamenlijke aanpak wordt de relatie niet verder verstoord, en kan zelfs relatieherstellend en -versterkend gewerkt worden.

Bemiddeling is dus een manier van omgaan met verschillende belangen die een stap verder gaat dan het compromis dat we allemaal zo goed kennen, om zo te komen tot duurzamere samenwerkingsrelaties op basis van gelijkwaardigheid (niet gelijkheid) en een betere omgang met verschillen.

Belangrijk hierbij is dat alle belanghebbenden (stakeholders) aanwezig zijn en bijdragen tot de uitwerking. In een conflict binnen een organisatie is het soms verbazend vast te stellen dat dit toch wel meer mensen aanbelangt dan in eerste instantie gedacht.

“Conflict is rarely just a dispute between two people. Indeed, most workplace conflict is supported either directly or indirectly by many people. The most common support is through silence, or simply not acknowledging that there is a conflict.” [Maureen Fitzgerald]