Nieuws

Carenzperiode voor zelfstandigen afgeschaft

18/10/19

Carenzperiode?

Wanneer u omwille van ziekte of ongeval uitvalt hebt u als zelfstandige recht op een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering.

In het verleden was hier echter een soort wachtperiode aan verbonden, de carenzperiode. Tot einde 2017 bedroeg deze wachtperiode 1 maand. Sinds 1 januari 2018 werd deze carenzperiode ingekort naar 2 weken en kreeg je al vanaf de vijftiende ziektedag een uitkering.

Wat is er nieuw?

Indien u minstens acht dagen ziek bent en u tijdig een aangifte van arbeidsongeschiktheid doet, dan verdwijnt de carenzperiode voor zelfstandigen. U kan als zelfstandige vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid genieten van een uitkering. Deze nieuwe regelgeving is in voege vanaf 1 juli 2019.

Het is wel van belang dat u in regel bent met uw sociale bijdragen.

In de praktijk

In het praktijk is het vooral belangrijk dat uw behandelende arts een “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” invult. Een traditioneel ziekebriefje volstaat niet. De datum waarop uw arts het attest ondertekend is bepalend voor de start van uw arbeidsongeschiktheid. U gaat dus best zo snel mogelijk naar uw dokter. 

U dient het attest binnen de 7 kalenderdagen aan uw ziekenfonds te bezorgen.

Indien u hierover vragen heeft, aarzel dan niet om uw ondernemersbegeleider te contacteren.