Notre équipe

An Minten

Gestionnaire de dossier Mechelen + 32 15 57 00 57an.minten@konsilanto.be

Bieke Janssens

Payroll Officer Mortsel Mechelen Rotselaar + 32 3 443 75 44bieke.janssens@konsilanto.be

Chaima Bouagba

Conseiller à la clientèle Mortsel +32 3 443 75 59Chaima.bouagba@konsilanto.be

Danny Caerstiaenssen

Gestionnaire de dossier Rotselaar + 32 16 58 12 49Danny.caerstiaenssen@konsilanto.be

Elena Orlova

Conseiller à la clientèle Mortsel +32 3 443 75 53elena.orlova@konsilanto.be

Elly Van Der Veken

Conseiller à la clientèle Rotselaar +32 16 47 93 36elly.van.der.veken@konsilanto.be

Evy Pelegrin

Conseiller à la clientèle Rotselaar +32 16 47 93 38evy.pelegrin@konsilanto.be

Filip Dergent

Assistant d'entrepreneurs Mortsel Mechelen Rotselaar +32 3 443 75 32filip.dergent@konsilanto.be

Glenn De Maeyer

Conseiller à la clientèle Mechelen +32 15 57 00 52glenn.de.maeyer@konsilanto.be

Goele Dieltjens

Conseiller à la clientèle Mortsel +32 3 443 75 58goele.dieltjens@konsilanto.be

Greet Slegers

Associé Mortsel Mechelen Rotselaar +32 3 331 30 38greet.slegers@konsilanto.be

Hanne Van Ginneken

Conseiller à la clientèle Mortsel +32 3 443 75 46hanne.van.ginneken@konsilanto.be

Hans Hoppenbrouwers

Conseiller à la clientèle Mortsel + 32 3 443 75 33hans.hoppenbrouwers@konsilanto.be

Heidi Van de Kerckhove

Assistant d'entrepreneurs Rotselaar +32 16 47 93 39heidi.van.de.kerckhove@konsilanto.be

Ilse Puttemans

Conseiller à la clientèle Rotselaar +32 16 47 93 32ilse.puttemans@konsilanto.be

Intissar Sghaier

Gestionnaire de dossier Mortsel +32 3 443 75 50Intissar.sghaier@konsilanto.be

Isabel Beckers

Conseiller à la clientèle Rotselaar +32 16 47 93 33isabel.beckers@konsilanto.be

Johan Jacobs

Associé Mortsel Mechelen Rotselaar +32 3 443 75 42johan.jacobs@konsilanto.be

Jorien Van Dyck

Conseiller fiscal et juridique Mortsel Mechelen Rotselaar +32 3 331 30 35jorien.van.dyck@konsilanto.be

Kim Jespers

Office Manager Mortsel +32 3 443 75 52kim.jespers@konsilanto.be

Koen De Winter

Conseiller à la clientèle Mortsel +32 3 443 75 48koen.de.winter@konsilanto.be

Kris Bollen

Associé Mortsel Mechelen Rotselaar +32 3 443 75 56kris.bollen@konsilanto.be

Kristel Heyndrickx

Organisatiecoach Mortsel +32 3 443 75 40kristel.heyndrickx@konsilanto.be

Leen Dupont

Conseiller à la clientèle Mortsel +32 3 443 75 57leen.dupont@konsilanto.be

Leen César

Conseiller à la clientèle Rotselaar +32 16 47 93 35leen.cesar@konsilanto.be

Lies Remijsen

Conseiller à la clientèle Mortsel +32 3 443 75 39lies.remijsen@konsilanto.be

Liesbet Vandenberghe

Conseiller à la clientèle Rotselaar +32 16 47 93 34liesbet.vandenberghe@konsilanto.be

Liesbeth Maerevoet

Conseiller à la clientèle Mortsel + 32 3 443 75 38Liesbeth.maerevoet@konsilanto.be

Lieve van Wilderode

Conseiller à la clientèle Mortsel +32 3 443 75 43lieve.van.wilderode@konsilanto.be

Lindsay Heyndrickx

Conseiller à la clientèle Mortsel +32 3 443 75 45lindsay.heyndrickx@konsilanto.be

Maia Luarsabishvili

Gestionnaire de dossier Mortsel +32 3 443 75 50maia.luarsabishvili@konsilanto.be

Marchien de Ree

Assistant d'entrepreneurs Rotselaar +32 16 47 93 31marchien.de.ree@konsilanto.be

Marleen Borremans

Conseiller à la clientèle Mechelen +32 15 57 00 53marleen.borremans@konsilanto.be

Nancy Van Eynde

Gestionnaire de dossier Mortsel +32 3 443 75 50nancy.van.eynde@konsilanto.be

Natasja Versavel

Conseiller à la clientèle Rotselaar +32 16 47 93 37natasja.versavel@konsilanto.be

Nathalie Lemmens

Conseiller à la clientèle Mechelen +32 3 443 75 41nathalie.lemmens@konsilanto.be

Nick Corthaut

Conseiller à la clientèle Mortsel +32 3 443 75 35nick.corthaut@konsilanto.be

Samantha Van Nuffel

Gestionnaire de dossier Mortsel +32 3 443 75 50samantha.van.nuffel@konsilanto.be

Sarah Vereycken

Office Manager Mortsel +32 3 443 75 55sarah.vereycken@konsilanto.be

Sarah Melsen

Gestionnaire de dossier Mortsel +32 3 443 75 50sarah.melsen@konsilanto.be

Shary Janssens

Conseiller à la clientèle Mechelen +32 15 57 00 50shary.janssens@konsilanto.be

Stéphanie Van de Wiele

Conseiller de HR Mortsel Mechelen Rotselaar +32 3 443 75 36stephanie.van.de.wiele@konsilanto.be

Sylvie Van Mol

Associé Mechelen +32 3 443 75 47sylvie.van.mol@konsilanto.be

Tom Versteeg

Conseiller à la clientèle Mortsel +32 3 331 30 34tom.versteeg@konsilanto.be

Veronique Was

Conseiller à la clientèle Mortsel +32 3 443 75 31veronique.was@konsilanto.be

Wafae Aboulkassem

Conseiller à la clientèle Mortsel +32 3 443 75 49wafae.aboulkassem@konsilanto.be

Walid H. Amor

Bedrijfsadviseur - overname adviseur Mortsel Mechelen Rotselaar +32 3 331 30 37walid.amor@konsilanto.be

Wendy Janssen

Conseiller à la clientèle Mortsel +32 3 443 75 54wendy.janssen@konsilanto.be

Yves Vanderhoeven

Assistant d'entrepreneurs Mortsel +32 3 443 75 37yves.vanderhoeven@konsilanto.be