Publicaties

Beroepsverhuring onderwerpen aan btw wordt een optie

In de marge van het Zomerakkoord bereikte de Federale Regering ook een akkoord omtrent de mogelijkheid de verhuur van bedrijfsmatige onroerende goederen te onderwerpen aan btw. Er werd niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar best revolutionair in het Belgisch fiscaal landschap!

Waarover gaat het?

De verhuring van onroerende goederen is niet onderworpen aan btw (een aantal specifieke uitzonderingen buiten beschouwing latend). Dit betekent dat de verhuurder geen btw dient aan te rekenen op de huur.

Maar geen btw aanrekenen op het huurbedrag, betekent ook geen mogelijkheid tot btw-aftrek in hoofde van de verhuurder bij de aankoop van een nieuw onroerend goed, op de kosten van onderhoud- en herstellingswerken, …

Dit heeft zijn effect op de huurprijs (de niet aftrekbare btw wordt mee doorgerekend). En de niet aftrekbare btw maakt mee deel uit van het investeringsbudget en dient dus mee gefinancierd te worden.

Binnen groepsstructuren…

… kan dit worden opgelost door de creatie van een btw-eenheid (mits het bestaan van een economische, financiĆ«le en organisatorische verbondenheid).

In andere gevallen…

… zal de geplande wetswijziging die een keuzemogelijkheid vooropstelt tot het onderwerpen van beroepsmatige verhuring aan btw, een oplossing kunnen bieden. De nieuwe regeling zou ingaan vanaf 01 januari 2018, maar het is nog afwachten op de wetteksten zelf.

Zal de nieuwe regeling enkel gelden voor nieuwe contracten vanaf 01 januari 2018, of ook voor de bestaande overeenkomsten? Onder welke voorwaarden wordt de keuze toegestaan? Want hoe dan ook, het Federaal Budget staat onder hoogspanning en dat kan zijn sporen nalaten in de regelgeving.

Wij zijn er voor u!

Wij volgen de wetswijziging voor u op de voet. Als de nieuwe regelgeving concreet is, hoort u van ons. En bekijken we samen de opportuniteiten hiervan in uw specifiek geval.