Ondernemersbegeleiders

Door onze jarenlange ervaring heeft ons kantoor ook de nodige expertise verworven bij het verlenen van adviezen buiten de klassieke domeinen van de accountancy en fiscaliteit. Er wordt hierbij bewust gekozen voor een directe hands-on aanpak.

Op het geleverde advies volgt de implementatie en de noodzakelijke bijsturing.

Deze ondernemersbegeleiding omvat onder meer:

 

Financiële en structurele (re)organisatie van ondernemingen

Een zeer uitgebreid adviesdomein waarin bijstand en begeleiding kan verstrekt worden in onder meer de volgende materies:

  • vennootschapsrechterlijk stroomlijnen of herstructureren van ondernemingen;
  • zoeken naar financieringsmiddelen voor investeringen en herfinancieringen (bankfinancieringen, risicokapitaal, …);
  • overnemen en overlaten van ondernemingen (financiële doorlichting, waardebepaling, …) en samenstellen van het financieringsdossier;
  • begeleiden bij faillissement en gerechtelijke reorganisatie;
  • bijstaan bij haalbaarheidsstudies en opstellen van ondernemingsplannen.

 

Financiële rapportering als basis voor sturing

Dit is het samenhangend geheel van financiële processen en technieken (en rapportering als sturings- en beslissingsinstrument) dat ondernemingen in staat moeten stellen strategieën om te zetten in meetbare plannen en acties. Het gaat dan meestal om advisering en begeleiding onder de vorm vna het opstellen van budgetten, periodieke budgetrapportering en bijsturing hiervan, en van het uitwerken van ondernemingsrapporteringen, dashboards, boordtabellen en kpi's.

 

Begeleiding van ondernemingen in (financiële) moeilijkheden

Deze ondernemingen en hun omgeving gaan vaak door de zwaarste periode in hun bestaan: niet alleen de ondernemer, de aandeelhouders, de bedrijfsleider, maar ook de werknemers en soms ook toeleveranciers en klanten kunnen gebukt gaan onder de zware lasten die het voortbestaan van de onderneming (en hun toekomst) beïnvloeden.

Juist dan is een (intensieve) begeleiding door een accountant noodzakelijk. Soms verdient het de voorkeur een derde, onafhankelijke partij om een second-opinion te vragen. Ons kantoor biedt een intensieve begeleiding en gaat samen met de andere adviseurs (uw huidige boekhouder of accountant, uw advocaat, uw sociaal secretariaat, ...) op zoek naar de beste oplossing voor een doorstart van uw onderneming.