Corporate Finance

Overnames en fusies geraken steeds maar meer in een stroomversnelling en dit zowel op nationaal als internationaal vlak. Grensoverschrijdende transacties zijn in diverse sectoren de manier bij uitstek om marktaandeel te veroveren.

In het bijzonder de wijze waarop bedrijven worden gekocht en verkocht, heeft een significante impact op het vermogen en de waarde van de onderneming. In deze optiek is het cruciaal om vanaf de start ondersteuning te krijgen van een expert in deze materie. Konsilanto is reeds enkele jaren gespecialiseerd in corporate finance en beschikt hiervoor over medewerkers met zowel nationale als internationale ervaring.

Naast de financiƫle en bedrijfseconomische dimensie van een overname of fusie schenkt Konsilanto ook de nodige aandacht aan de strategische, juridische en sociale gevolgen van de transactie. De belangen van de klant worden steeds centraal geplaatst. Voor iedere stap van het traject kan Konsilanto deskundig advies verlenen dat resulteert in een rechtstreekse meerwaarde voor de klant.

De corporate finance-afdeling van Konsilanto staat ondernemers ook in niet-overname scenario’s, met name:

  • Businessplannen, investeringsanalyses en haalbaarheidsstudies
  • Waardebepalingen van aandelen of handelsfondsen
  • Cashflowplanningen en budgetteringen
  • Strategische en bedrijfseconomische beslissingen