Accountants en belastingadviseurs

Startersbegeleiding

De opstart van een onderneming, zij het een vennootschap, een eenmanszaak of een filiaal, is een belangrijke fase in het leven van elke onderneming. Een goede voorbereiding en begeleiding is essentieel om een geslaagde en vliegende start te maken. Ons kantoor kan u hierbij een volledige dienstverlening aanbieden, en u in alle opeenvolgende stappen bijstaan.

 

Boekhouding en follow-up

Wij bieden een klassieke boekhouding of een volledig geïntegreerde analytische boekhouding, met input in uw eigen of in onze systemen – al dan niet via een onlineverbinding – en de bijhorende rapporten en aangiften. Na afloop van het boekjaar dragen wij zorg voor alle wettelijke formaliteiten, zoals neerlegging van de jaarrekening, bijstand bij het opstellen van de verslagen naar aanleiding van de jaarvergadering, en het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, personenbelasting of rechtspersonenbelasting.

 

Fiscaal advies

Wij verlenen advies op het vlak van btw, vennootschap- en personenbelasting, rechtspersonenbelasting (vzw's), internationale fiscaliteit, registratie- en successierechten. Bovendien verdedigen wij uw dossier bij fiscale controles, bezwaarprocedures en geschillen.

 

Accountancy

Een optimale weergave van uw balans, resultatenrekening en financiële positie is van groot belang. Soms volstaan enkele eenvoudige aanpassingen om uw positie in onderhandelingen te versterken. Balansen, financieel plan, budgetten, rapporten en boordtabellen opstellen, boekhouding en jaarrekening controleren, ..., het maakt allemaal deel uit van onze gespecialiseerde bijstand.

 

Controle- en expertiseopdrachten

Deze opdrachten kunnen worden onderverdeeld als volgt:

  • wettelijke opdrachten die specifiek voorbehouden zijn aan de accountants (opstellen van controleverslagen, vertegenwoordiging van een aandeelhouder bij zijn controlerecht op de boekhouding van zijn vennootschap, …);
  • waarderingsopdrachten, bijvoorbeeld met het oog op het overlaten van uw onderneming;
  • audits in het kader van overnames (due diligence) en licentie- of samenwerkingscontracten;
  • opmaak en follow-up van het financieel plan en doorstart in geval van gerechtelijke reorganisatie (WCO);
  • expertises in geschillen rond boekhoudkundige of financiële cijfers, winstdervingberekeningen of waardebepalingen, of ter ondersteuning van een voorlopig bewindvoerder of curator;
  • bemiddeling tussen partijen in burgerlijke of handelsgeschillen.

 

Juridisch advies

Gefundeerd juridisch advies, met o.a. het vervullen van de wettelijke formaliteiten voor d epublicatie van gegevens in B.S. en de K.B.O., de begeleiding bij de oprichting, herstructurering (fusie, splitsing, joint-venture, ….) en vereffening van vennootschappen, overname en overdracht van aandelen, begeleiding bij gerechtelijke reorganisatie (WCO) en faillissement, het nakijken of opstellen van diverse overeenkomsten en het volgen van juridische dossiers (in samenwerking met uw advocaat).